Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Čeština - Angličtina - Němčina

Ověřený úřední překlad v listinné podobě

Úředník požaduje listinné vyhotovení

Pokud odevzdáváte listinné vyhotovení úředního překladu, doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou v souladu s požadavky úředníka, který překlad požaduje:

a/ originál listiny
b/ ověřenou kopii listiny
c/ prostou kopii listiny

Vyhotovený úřední překlad spojíme s tímto dokumentem a takto spojený ho i odevzdáte.

Listinu k překladu zasíláte doporučeně poštou

Do obálky vždy přiložte písemnou objednávku s přesnou specifikací svého požadavku (cílový jazyk, země určení, požadovaný termín dodání) a úplnými kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail).
Bez písemné objednávky nebudeme schopni zakázku přiřadit/zpracovat.

Kolik stojí ověřený úřední překlad?

Ceny nejčastěji překládaných listin a úředních dokumentů (výpis z trestního rejstříku, rodný list, oddací list, úmrtní list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom atd.) naleznete na stránce cena a v ceníku ke stažení, u ostatních dokumentů zpracujeme kalkulaci ceny a dodací lhůty.

Ověřený úřední překlad do e-mailu

Úředník požaduje elektronické vyhotovení

Pokud úředník vysloveně vyžaduje elektronické vyhotovení úředně ověřeného překladu (překlad odevzdáváte e-mailem, nahráváte do aplikace apod.), postupujte podle následujících pokynů:

1/ pořiďte co nejkvalitnější sken všech stran listiny (fotka z mobilu nestačí)

2/ vyplňte objednávkový formulář na stránce chci objednat překlad a připojte pořízený sken.

Vyhotovený úřední překlad obdržíte e-mailem v podobě vícestránkového souboru ve formátu pdf.

Příplatek za elektronické vyhotovení

Za zpracování elektronického vyhotovení úředního překladu (pdf do e-mailu nebo datové schránky) účtujeme poplatek 100 Kč za každou jednotlivou listinu.

Prekladys Facebook