Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Čeština - Angličtina - Němčina

Ověřený úřední překlad

Jak se provádí úřední překlad?

Úřední překlad neboli soudní překlad (ověřený překlad) provádí soudní tlumočník (soudní překladatel) tak, že přeložený text opatří ověřovací doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Překlad poté neoddělitelně spojí s překládanou listinou a takto spojený ho odevzdáte.

Ověřovací doložka soudního tlumočníka

Doložka soudního tlumočníka stvrzuje, že podepsaný tlumočník/překladatel byl do funkce jmenován soudem a že jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.

Originální listina nebo ověřená kopie listiny?

Zda se úřední překlad spojí s originálem listiny, její ověřenou či prostou kopií, rozhoduje úředník, jemuž překlad s doložkou soudního tlumočníka (úřední překlad) odevzdáváte. Informujte se prosím u úředníka, zda vyžaduje originál, nebo mu stačí kopie.

Ověřený úřední překlad v listinné podobě

Úředník požaduje listinné vyhotovení

Pokud odevzdáváte listinné vyhotovení úředního překladu, doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou v souladu s požadavky úředníka, který překlad požaduje:

a/ originál listiny
b/ ověřenou kopii listiny
c/ prostou kopii listiny

Vyhotovený úřední překlad spojíme s tímto dokumentem a takto spojený ho i odevzdáte.

Kolik stojí ověřený úřední překlad?

Ceny nejčastěji překládaných listin a úředních dokumentů (výpis z trestního rejstříku, rodný list, oddací list, úmrtní list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom atd.) naleznete na stránce cena a v ceníku ke stažení, u ostatních dokumentů zpracujeme kalkulaci ceny a dodací lhůty.

Ověřený úřední překlad do e-mailu

Úředník požaduje elektronické vyhotovení

Pokud úředník vysloveně vyžaduje elektronické vyhotovení úředně ověřeného překladu (překlad odevzdáváte e-mailem, nahráváte do aplikace apod.), postupujte podle následujících pokynů:

1/ pořiďte co nejkvalitnější sken všech stran listiny (fotka z mobilu nestačí)

2/ vyplňte objednávkový formulář na stránce chci objednat překlad a připojte pořízený sken.

Vyhotovený úřední překlad obdržíte e-mailem v podobě vícestránkového souboru ve formátu pdf.

Příplatek za elektronické vyhotovení

Za zpracování elektronického vyhotovení úředního překladu účtujeme poplatek 100 Kč za každou jednotlivou listinu.

Prekladys