Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Čeština - Angličtina - Němčina

Překladatel

Tradice a zkušenosti

Jsme stabilní tým úzce oborově zaměřených profesionálních překladatelů s dlouholetými zkušenostmi.

Odborné překlady od roku 1997

Páteří našeho týmu jsou Mgr. Alena Petrovicová a Mgr. Jiří Šantavý, zapsaní na seznamu překladatelů a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Brně. Dlouhodobě spolupracujeme s několika dalšími externími profesionálními překladateli.

Zásadně nevyužíváme služeb překladatelů, kteří si pouze přivydělávají ve volném čase (studenti, učitelé apod.).

Překládáme jen to, co umíme na 100%

Nemůžeme vám nabídnout překlady do všech jazyků ani ze všech oborů lidské činnosti. Překládáme texty, u nichž jsme schopni zaručit odbornou a jazykovou správnost a zodpovědně provést korekturu.

Korektor a rodilý mluvčí

Základní jazyková korektura je vždy zahrnuta v ceně překladu. Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli, které využíváme při požadavku na korekturu či překlad vyhotovený přímo rodilým mluvčím.

Rádi bychom v této souvislosti poukázali na skutečnost, že často inzerovaný rodilý mluvčí neznamená automaticky kvalitní překlad. Mnohdy se jedná o zahraniční studenty, kteří si při studiu pouze přivydělávají. Jedinou jejich kompetencí občas bývá (někdy i podprůměrná) znalost rodného jazyka.

Prekladys Facebook