Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady
Příjem/výdej zakázek v červenci a srpnu 2024: po-čt 9-16 hod.
Dovolená 22.-29.7.2024

Ceny překladů do angličtiny a němčiny

Odborné překlady právních a technických textů, ověřené úřední překlady všech dokumentů a listin z českého jazyka do angličtiny nebo němčiny

Ceny překladů do českého jazyka

Odborné překlady právních a technických textů, ověřené úřední překlady všech dokumentů a listin z angličtiny nebo němčiny do českého jazyka

Prekladys