Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Právní a technický text

Odborné překlady právních a technických textů do angličtiny nebo němčiny

Cena od 220 Kč

Potvrzení a jiné listiny

Ověřené úřední překlady (překlady s doložkou soudního tlumočníka) veškerých dokumentů a listin do angličtiny nebo němčiny

Cena od 340 Kč nebo na počkání

Úřední překlad do e-mailu

Překlady s doložkou soudního tlumočníka zasíláme také e-mailem ve formátu pdf

Příplatek 100 Kč

Rejstřík trestů

Ověřený úřední překlad výpisu z evidence Rejstříku trestů do angličtiny nebo němčiny

Cena od 360 Kč nebo na počkání

Rodný list, úmrtní list

Ověřený úřední překlad rodného listu nebo úmrtního listu do angličtiny nebo němčiny

Cena od 360 Kč nebo na počkání

Oddací list

Ověřený úřední překlad oddacího listu do angličtiny nebo němčiny

Cena od 400 Kč nebo na počkání

Vysokoškolský diplom

Ověřený úřední překlad vysokoškolského diplomu do anglického či německého jazyka

Cena od 400 Kč nebo na počkání

Maturitní vysvědčení

Ověřený úřední překlad maturitního vysvědčení do anglického či německého jazyka

Cena od 460 Kč nebo na počkání

Ceník ke stažení

Úplný ceník překladatelských a souvisejících služeb ke stažení ve formátu pdf

Prekladys Facebook