Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Vysokoškolský diplom do anlgličtiny nebo němčiny

Ověřený úřední překlad vysokoškolského diplomu

Ověřený překlad (překlad s doložkou soudního překladatele/tlumočníka) vysokoškolského diplomu se musí neoddělitelně spojit s překládaným dokumentem.

Listinné nebo elektronické vyhotovení?

Zda budete potřebovat listinné nebo elektronické vyhotovení, stanoví úředník, jemuž překlad odevzdáváte:

  • listinné vyhotovení (vytištěné na papíře) - úřední kopii vysokoškolského diplomu doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou
  • elektronické vyhotovení (pdf, e-mail apod.) - všechny strany vysokoškolského diplomu naskenujte v co nejvyšší kvalitě a zašlete nám přes objednávkový formulář.

Ověřený překlad vysokoškolského diplomu do 3. prac. dne/obden

Listinné vyhotovení: 400 Kč
Elektronické vyhotovení: 500 Kč

Ověřený překlad vysokoškolského diplomu na počkání/expres

Listinné vyhotovení: 540 Kč
Elektronické vyhotovení: 640 Kč

Uvedené ceny zahrnují i překlad doložky a razítka vystavitele úřední kopie (CzechPoint, notáři atd.). Překlad každé další doložky (např. superlegalizace, apostila/Apostille) účtujeme zvlášť.

 
Prekladys