Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Rejstřík trestů do angličtiny nebo němčiny

Ověřený úřední překlad výpisu z evidence Rejstříku trestů

Ověřený překlad (překlad s doložkou soudního tlumočníka) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických nebo právnických osob se musí neoddělitelně spojit s překládaným dokumentem.

Listinné nebo elektronické vyhotovení?

Zda budete potřebovat listinné nebo elektronické vyhotovení, stanoví úředník, jemuž překlad odevzdáváte:

  • listinné vyhotovení (vytištěné na papíře) - originál výpisu z trestního rejstříku doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou
  • elektronické vyhotovení (pdf, e-mail apod.) - všechny strany originálu výpisu z trestního rejstříku naskenujte v co nejvyšší kvalitě a zašlete nám přes objednávkový formulář.

Ověřený překlad čistého trestního rejstříku do 3. prac. dne/obden

Listinné vyhotovení: 360 Kč
Elektronické vyhotovení: 460 Kč
Výpis navíc obsahuje údaje dožádané v jiném státě EU: +200 Kč

Ověřený překlad čistého trestního rejstříku na počkání/expres

Listinné vyhotovení: 500 Kč
Elektronické vyhotovení: 600 Kč
Výpis navíc obsahuje údaje dožádané v jiném státě EU: +200 Kč

Uvedené ceny zahrnují i překlad doložky a razítka vystavitele úřední kopie (CzechPoint, notáři atd.). Překlad každé další doložky (např. superlegalizace, apostila/Apostille) účtujeme zvlášť.

Jste firma uplatňující odpočet DPH?
Platíte ze zahraničního účtu?
Máte sídlo v zahraničí?

Nabízíme také variantu s možností odpočtu DPH.

Nabízíme ještě výhodnější ceny a fakturaci plátcem DPH i do zahraničí.
Pro více informací a objednání překladu s možností odpočtu DPH přejděte prosím na www.prekladys.cz.

Prekladys Facebook