Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Odborný technický nebo právní text

Technické překlady

Provádíme odborné překlady technických textů z celé řady oborů v jazykových kombinacích čeština – angličtina – němčina. Technické překlady vyhotovují překladatelé s technickým vzděláním v souladu se svojí odbornou kvalifikací.
Nezbytná jazyková korektura překladu je zahrnuta v ceně. Při překladu do českého jazyka využívají překladatelé také přístupu do online databáze českých norem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Právní překlady

Provádíme odborné překlady veškerých právních dokumentů v českém, anglickém a německém jazyce. Právní překlady zásadně nerozdělujeme, vyhotovuje je kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního tlumočníka jako soudní (úřední překlad).

Překlad odborného textu do českého jazyka: od 270 Kč/NS
Překlad odborného textu do anglického/německého jazyka: od 290 Kč/NS

Minimální účtovaná částka 220 Kč (0,5 NS)

Chcete znát dopředu cenu a termín dodání odborného překladu?

Použijte prosím poptávkový formulář (tlačítko Chci znát cenu překladu).
Máte-li dokument pouze v tištěné podobě, zašlete ke kalkulaci kvalitně naskenovanou kopii všech stran dokumentu.

Jste firma uplatňující odpočet DPH?
Platíte ze zahraničního účtu?
Máte sídlo v zahraničí?

Nabízíme také variantu s možností odpočtu DPH.

Nabízíme ještě výhodnější ceny a fakturaci plátcem DPH i do zahraničí.
Pro více informací a objednání překladu s možností odpočtu DPH přejděte prosím na www.prekladys.cz.

Prekladys Facebook