Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady
Příjem/výdej zakázek v červenci a srpnu 2024: po-čt 9-16 hod.
Dovolená 22.-29.7.2024

Odborný technický nebo právní text

Technické překlady

Provádíme odborné překlady technických textů z celé řady oborů v jazykových kombinacích angličtina – němčina - čeština. Technické překlady vyhotovují překladatelé s technickým vzděláním v souladu se svojí odbornou kvalifikací.
Nezbytná jazyková korektura překladu je zahrnuta v ceně. Při překladu do českého jazyka využívají překladatelé také přístupu do online databáze českých norem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Právní překlady

Provádíme odborné překlady veškerých právních dokumentů z anglického a německého jazyka do češtiny. Právní překlady zásadně nerozdělujeme, vyhotovuje je kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního překladatele  jako soudní překlad (ověřený úřední překlad, certified translation).

Překlad odborného textu do českého jazyka: od 250 Kč/NS

Minimální účtovaná částka 240 Kč (0,5 NS)

Chcete znát dopředu cenu a termín dodání odborného překladu?

Použijte prosím poptávkový formulář (tlačítko Chci znát cenu překladu).
Máte-li dokument pouze v tištěné podobě, zašlete ke kalkulaci kvalitně naskenovanou kopii všech stran dokumentu.Prekladys