Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady
Důležité upozornění!
Během uzavírky Tomkova náměstí (stavba VMO) je příjezd možný pouze ulicí Soběšická/Skryjova. Termín případné osobní návštěvy si domluvte telefonicky na č. 545230730, resp. 775033432.
Děkujeme za pochopení.

Odborný technický nebo právní text

Technické překlady

Provádíme odborné překlady technických textů z celé řady oborů v jazykových kombinacích angličtina – němčina - čeština. Technické překlady vyhotovují překladatelé s technickým vzděláním v souladu se svojí odbornou kvalifikací.
Nezbytná jazyková korektura překladu je zahrnuta v ceně. Při překladu do českého jazyka využívají překladatelé také přístupu do online databáze českých norem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Právní překlady

Provádíme odborné překlady veškerých právních dokumentů z anglického a německého jazyka do češtiny. Právní překlady zásadně nerozdělujeme, vyhotovuje je kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního překladatele  jako soudní překlad (ověřený úřední překlad, certified translation).

Překlad odborného textu do českého jazyka: od 250 Kč/NS

Minimální účtovaná částka 240 Kč (0,5 NS)

Chcete znát dopředu cenu a termín dodání odborného překladu?

Použijte prosím poptávkový formulář (tlačítko Chci znát cenu překladu).
Máte-li dokument pouze v tištěné podobě, zašlete ke kalkulaci kvalitně naskenovanou kopii všech stran dokumentu.

Důležitá informace pro plátce DPH

Jste plátci DPH a uplatňujete odpočet daně?
Zašlete svoji poptávku nebo objednávku na prekladys@prekladys.cz.
Potřebujete-li jako plátce DPH poradit obratem, volejte na tel. +420 777 909 143.

Děkujeme za důvěru.

Prekladys