Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Oddací list do angličtiny nebo němčiny

Ověřený úřední překlad oddacího listu

Ověřený překlad (překlad s doložkou soudního tlumočníka) oddacího listu se musí neoddělitelně spojit s překládaným dokumentem.

Listinné nebo elektronické vyhotovení?

Zda budete potřebovat listinné nebo elektronické vyhotovení, stanoví úředník, jemuž překlad odevzdáváte:

Ověřený překlad oddacího listu do 3. prac. dne/obden

Listinné vyhotovení: 400 Kč
Elektronické vyhotovení: 500 Kč

Ověřený překlad oddacího listu na počkání/expres

Listinné vyhotovení: 540 Kč
Elektronické vyhotovení: 640 Kč

Uvedené ceny zahrnují také překlad doložky a razítka vystavitele případné úřední kopie (CzechPoint, notáři atd.). Překlad každé další doložky (např. superlegalizace, apostila/Apostille) či specifického přípisu (informace v poli "Poznámka" apod.) účtujeme zvlášť.

Jste firma uplatňující odpočet DPH?
Platíte ze zahraničního účtu?
Máte sídlo v zahraničí?

Nabízíme také variantu s možností odpočtu DPH.

Nabízíme ještě výhodnější ceny a fakturaci plátcem DPH i do zahraničí.
Pro více informací a objednání překladu s možností odpočtu DPH přejděte prosím na www.prekladys.cz.

Prekladys Facebook