Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Odborný technický nebo právní text

Technické překlady

Provádíme odborné překlady technických textů z celé řady oborů v jazykových kombinacích čeština – angličtina – němčina. Technické překlady vyhotovují překladatelé s technickým vzděláním v souladu se svojí odbornou kvalifikací.
Nezbytná jazyková korektura překladu je zahrnuta v ceně.

Právní překlady

Provádíme odborné překlady veškerých právních dokumentů do anglického a německého jazyka. Právní překlady zásadně nerozdělujeme, vyhotovuje je kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního překladatele jako soudní (úřední překlad, certified translation, beglaubigte Übersetzung).

Překlad odborného textu do anglického/německého jazyka: od 260 Kč/NS

Minimální účtovaná částka 250 Kč (výchozí sazba za 0,5 NS)

Chcete znát dopředu cenu a termín dodání odborného překladu?

Použijte prosím poptávkový formulář (tlačítko Chci znát cenu překladu).
Máte-li dokument pouze v tištěné podobě, zašlete ke kalkulaci kvalitně naskenovanou kopii všech stran dokumentu.Prekladys