Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady
Důležité upozornění!
Po dobu stavebních prací na Tomkově náměstí je příjezd k naší kanceláři možný pouze ulicemi Soběšická/Skryjova nebo Valchařská. Chcete-li nás navštívit osobně, domluvte si termín schůzky raději předem na tel. 775033432 nebo 777909143.
Děkujeme za pochopení.

Evidenční karta řidiče do angličtiny nebo němčiny

Ověřený úřední překlad výpisu z evidenční karty řidiče

Ověřený překlad (překlad s doložkou soudního překladatele) výpisu z evidenční karty řidiče se musí neoddělitelně spojit s překládaným dokumentem.

Listinné nebo elektronické vyhotovení?

Zda budete potřebovat listinné vyhotovení nebo elektronické vyhotovení pdf, stanoví úředník, jemuž překlad odevzdáváte:

  • listinné vyhotovení (vytištěné na papíře) – originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidenční karty řidiče doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou
  • elektronické vyhotovení pdf (e-mail apod.) – všechny strany originálu výpisu z evidenční karty řidiče naskenujte v co nejvyšší kvalitě a zašlete nám přes objednávkový formulář.

Ověřený překlad výpisu z evidenční karty řidiče do 3. prac. dne

Listinné vyhotovení: od 390 Kč
Elektronické vyhotovení pdf:  +100 Kč

Ověřený překlad výpisu z evidenční karty řidiče na počkání

Listinné vyhotovení: od 550 Kč
Elektronické vyhotovení pdf:  +100 Kč

Uvedené ceny zahrnují také překlad doložky a razítka vystavitele případné úřední kopie (CzechPoint, notáři atd.). Překlad každé další doložky (např. superlegalizace, apostila/Apostille) či specifického přípisu školy účtujeme zvlášť dle ceníku.Prekladys