Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady
Důležité upozornění!
Po dobu stavebních prací na Tomkově náměstí je příjezd k naší kanceláři možný pouze ulicemi Soběšická/Skryjova nebo Valchařská. Chcete-li nás navštívit osobně, domluvte si termín schůzky raději předem na tel. 775033432 nebo 777909143.
Děkujeme za pochopení.

Objednávka listinného vyhotovení překladu

Odevzdáváte listinné vyhotovení ověřeného úředního překladu?
Chcete objednat překlad tištěného dokumentu, a nemáte možnost ho naskenovat?

Podklady k překladu doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou.
Kontaktní údaje a náležitosti písemné objednávky naleznete na stránce KONTAKT.

Objednávka elektronického vyhotovení překladu

Požaduje úředník výslovně elektronické vyhotovení úředně ověřeného překladu?
Chcete objednat překlad dokumentu v elektronické podobě (např. návod, smlouva)?

Tlačítkem Objednat překlad do e-mailu přejděte na objednávkový formulář a připojte soubor určený k překladu. Máte-li dokument pouze v tištěné podobě, pořiďte co nejkvalitnější sken (fotka z mobilu nestačí).Prekladys