Překladatelská kancelář Brno
Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele
Odborné překlady od roku 1997
Právní a technické překlady

Objednávka listinného vyhotovení překladu

Odevzdáváte listinné vyhotovení ověřeného úředního překladu?
Chcete objednat překlad tištěného dokumentu, a nemáte možnost ho naskenovat?

Podklady k překladu doručte na naši adresu osobně nebo doporučeně poštou.
Kontaktní údaje a náležitosti písemné objednávky naleznete na stránce KONTAKT.

Objednávka elektronického vyhotovení překladu

Požaduje úředník výslovně elektronické vyhotovení úředně ověřeného překladu?
Chcete objednat překlad dokumentu v elektronické podobě (např. návod, smlouva)?

Tlačítkem Objednat překlad do e-mailu přejděte na objednávkový formulář a připojte soubor určený k překladu. Máte-li dokument pouze v tištěné podobě, pořiďte co nejkvalitnější sken (fotka z mobilu nestačí).Prekladys